Sledujte nově NÁPADNÍK AKTIVIT aneb CO DĚLAT?

Naleznete v Menu! Možnost využít v době nouzového stavu celé ČR. Přejeme hlavně zdraví! Držte se nám!

AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ CORONAVIRU

Vážení rodiče,

Usnesení Rady města Červený Kostelec, ze dne 16.3.2020, ve spolupráci s ředitelkou Mateřské školy, Červený Kostelec, Větrník 999, rozhodla o uzavření mateřské školy zřízené městem Červený Kostelec, a to od 17. března 2020 do odvolání.

Oznámení o ukončení mimořádného opatření z důvodu koronaviru bude vyvěšeno na těchto stránkách. V případě zájmu vystaví ředitelka MŠ ošetřovné po dohodě ze zákonným zástupcem. Kontakt: 773282227.

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování za ochotu a pomoc patří městu Červený Kostelec, rodičům za vstřícnost v této nelehké situaci. Přejeme všem hlavně pevné zdraví, hodně sil do nastávajících dní a budeme se opět těšit, až to bude vše za námi a všichni se zase v naší mateřské školce ve zdraví sejdeme!

17. 3. 2020, Mgr. Pavla Kubišová, ředitelka MŠ

Žádost o ošetřovné

Ošetřovné bude vydáváno v PÁTEK 27.3. mezi 15-16 hodinou v MŠ Větrník. Abychom předešli jakémukoliv šíření, žádost bude připravena již k vydání z ruky do ruky před vchodem do ředitelny. Prosím tedy o sms, kdo má zájem.  Další termín bude upřesněn dle zájmu.

!!! UPOZORNĚNÍ!!! V žádosti si nezapomeňte doplnit rodné číslo vašeho dítěte!!!

                      Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

Vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení". V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Část A. tiskopisu vyplňuje školské/dětské zařízení

školským/dětským zařízením je k dispozici elektronický formulář na ePortálu ČSSZ, z nějž lze exportovat *.pdf soubor, dále je distribuován tiskopis žádosti v elektronicky vyplnitelné podobě (otevřený dokument *.doc a dokument *.pdf vyplnitelný běžnou verzí kancelářského SW nástroje),

v tomto tiskopisu vyplní školské/dětské zařízení část A. elektronicky, dokument uloží (v případě ePortálu ČSSZ vyexportuje a uloží) a zašle příslušnému rodiči e-mailem (optimálně s elektronickým podpisem příslušného zaměstnance školy, pokud jím škola nedisponuje, zašle tiskopis rodiči e-mailem bez elektronického podpisu), v části "do" je přitom možno uvést údaj i slovně, kupř. "do odvolání",

Část B. tiskopisu vyplňuje rodič

elektronicky obdržený tiskopis od školského/dětského zařízení může rodič bez zbytečného odkladu přeposlat technicky vhodným způsobem (e-mailem) pro informaci svému zaměstnavateli (jako doklad o překážce v práci - "omluvenku"),

pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného je však třeba, aby rodič školou zaslaný elektronický tiskopis vyplnil, podepsal a odeslal, a to buďto:

kompletně elektronicky, má-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis),

pokud však rodič (žadatel) elektronický podpis nemá, může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat, naskenovat (případně vyfotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli e-mailem,

anebo může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat a zaměstnavateli předat fyzicky.

O Mateřské škole Větrník

"Školka je místo, kde se prvně dítě setkává se světem, aniž by u toho byli rodiče"

(R. Fulghum)Naše mateřská škola stojí na klidném místě nedaleko centra. Naše prostorná zahrada umožňuje v létě hru dětí v samostatných koutech pro jednotlivé třídy, které jsou vybaveny pískovišti, domečky, skluzavkami a brouzdališti.  Krásná lesní zákoutí vybízejí děti ke hrám s přírodninami. V zimě máme dostatek prostoru pro hry se sněhem a na mírném svahu přímo v areálu školy můžeme sáňkovat a pekáčovat. Máme zde také dopravní hřiště, velké hřiště pro míčové hry a trampolínu


ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE

Zápisy dětí do mateřské školy Větrník proběhnou ve dnech 5.5. a 6.5.2020 v MŠ Větrník od 10:00 - 15:00 hodin

Bližší informace a Žádost o přijetí dítěte do předškolního vzdělávání najdete v sekci Zápis do MŠ po rozkliknutí Menu vpravo nahoře.Aktuální dění...