PROSBA O POMOC!!!

Vážení rodiče!

Oslovuji Vás v této podivné době s aktuálními informacemi týkajícími se naší mateřské školy.

Jsme v takové době, která s sebou přináší mnoho restrikcí. Mateřská škola, jak víte, funguje i nadále v normálním režimu, zatímco vláda u ostatních druhů škol vyhlásila nouzový stav s lockdownem. Doposud jsme se nemuseli vyrovnávat se situací, kdy by někdo z personálu, či dítě onemocnělo nemocí Covid-19 nebo personál chyběl. Doposud. Je zřejmé, že i nás to při takto obrovském nárustu případů může potkat.

Poslední dva dny však v naší MŠ klesl počet pedagogů, ale zejména počet provozních zaměstnanců (plánovaná operace, OČR s vlastními dětmi 1. stupně ZŠ, nemoc).

To je také důvod, proč bychom Vás chtěli pořádat o zvážení Vašich možností péče o děti a o to, zda bude v této době Vaše dítě mateřskou školu navštěvovat. Nejsme již schopny vzhledem k počtu personálu udržet provoz ve všech 4 třídách. Moc si přejeme a chceme ale provoz MŠ zachovat, aby i nadále zaměstnaní rodiče mohli pracovat.

Děkujeme, že svým přístupem pomáháte zachovat zdraví svých dětí i zaměstnanců MŠ tak, abychom mohli pokračovat alespoň v omezeném provozu. Velmi děkujeme za pochopení a pomoc při zvládání nelehké situace.

Opatrujte se!

Mgr. Pavla Kubišová

Ředitelka MŠ Větrník

INFORMACE OHLEDNĚ COVID 19

Určení škol - poskytování péče o děti od 3-10 let a kdo tam spadá

ORGANIZACE MŠ V DOBĚ OD 12. 10. 2020


Při vstupu do budovy použijte desinfekční prostředek umístěný hned vedle vchodových dveří!

I nadále platí zákaz nošení hraček a plyšáků do MŠ!!!

V průběhu dne nadále budeme dodržovat zvýšenou hygienu u dětí i všech prostor a povrchů v MŠ.

Děti s učitelkami již budou vycházet i mimo budovu a zahradu MŠ.

Zakrytí horních dýchacích cest je dle nového platného vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha POVINNOSTÍ  ve všech uzavřených prostorách. Prosíme chodit do MŠ s rouškou či jinak zakrytými ústy a nosem. Děti roušku mít v naší MŠ ve třídě mít nemusí!

V PŘÍPADĚ ZHORŠENÍ CELKOVÉHO PRŮBĚHU COVID 19 V NAŠEM OKRESE ČI NOVÝCH PLATNÝCH NAŘÍZENÍ BUDETE INFORMOVÁNI PŘEDEM PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY A VCHODOVÝCH DVEŘÍ MŠ A BUDOU DLE "SEMAFORU" MŠMT A MZd. UPRAVOVÁNY PODMÍNKY V MŠ (nošení roušek, rozestupy atd...).

Všechny zařízení - plavecký areál, sportovní hala - budou uzavřena - školní aktivity s dětmi pozastavena.

Na dny 26. a 27. 10. 2020 je vládou nařízeno volno pro děti ze základních škol. Prosíme rodiče o vyplnění archu v MŠ, pokud si děti budou nechávat se školákama v tyto dny doma. Zároveň s tím zjišťujeme zájem rodičů o umístění dítěte v MŠ v době podzimních prázdnin (dny 29. a 30. 10). Děkujeme za vyplnění.


Seznamy dětí nového školního roku 2020/2021

Sledujte nově NÁPADNÍK AKTIVIT aneb CO DĚLAT?

Naleznete v Menu! Možnost využít v době nouzového stavu celé ČR. Přejeme hlavně zdraví! Držte se nám!

Oznámení o ukončení mimořádného opatření z důvodu koronaviru bude vyvěšeno na těchto stránkách. V případě zájmu vystaví ředitelka MŠ ošetřovné po dohodě ze zákonným zástupcem. Kontakt: 773282227.

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování za ochotu a pomoc patří městu Červený Kostelec, rodičům za vstřícnost v této nelehké situaci. Přejeme všem hlavně pevné zdraví, hodně sil do nastávajících dní a budeme se opět těšit, až to bude vše za námi a všichni se zase v naší mateřské školce ve zdraví sejdeme!

17. 3. 2020, Mgr. Pavla Kubišová, ředitelka MŠ

O Mateřské škole Větrník

"Školka je místo, kde se prvně dítě setkává se světem, aniž by u toho byli rodiče"

(R. Fulghum)Naše mateřská škola stojí na klidném místě nedaleko centra. Naše prostorná zahrada umožňuje v létě hru dětí v samostatných koutech pro jednotlivé třídy, které jsou vybaveny pískovišti, domečky, skluzavkami a brouzdališti.  Krásná lesní zákoutí vybízejí děti ke hrám s přírodninami. V zimě máme dostatek prostoru pro hry se sněhem a na mírném svahu přímo v areálu školy můžeme sáňkovat a pekáčovat. Máme zde také dopravní hřiště, velké hřiště pro míčové hry a trampolínu


Aktuální dění...