PROVOZ JÍDELNY: 6:00 - 13:57


KUCHAŘKY: Martina Fulková, Petra Jirásková

VEDOUCÍ ŠJ: Lenka Prouzová

                       pracovní doba 8:00 - 12:00


Platby

Stravné se platí buď na číslo účtu: 2500486691/2010 nebo hotově v kanceláři vedoucí ŠJ,

vždy do 15. dne na následující měsíc

Platby zasílejte přesně a se správným variabilním symbolem, do zprávy pro příjemce zadejte jmého dítěte.

JÍDELNÍČEK

Odhlašování

Odhlašování obědů můžete provádět nově v aplikaci WhatsApp na telefonním čísle školní jídelny

736 746 922 a to do 9:00 hod na další den


VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

ALERGENY


Nápoje

k dispozici v průběhu celého dne ( pitná voda, čaj, ovocný nápoj, sirupy)

informace o podávaných nápojích