Školní jídelna


ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO

S účinností od 1.5.2022 dojde k navýšení stravného o 3,-Kč na den.

Děti 2-6 let

celodenní stravné 40,-Kč ( ranní svačina 8,-Kč, oběd 20,-Kč, odpolední svačina 8,-Kč, pitný režim 4,-Kč)

Děti od 7 let

celodenní stravné 44,-Kč ( ranní svačina 9,-Kč, oběd 22,-Kč, odpolední svačina 9,-Kč, pitný režim 4,-Kč)


Vyzvedávání obědů první den nepřítomnosti

Pracovní doba

Kuchyně: PO -PÁ 6:00 - 13:57

vedoucí ŠJ: PO - PÁ 7:30 - 12:00

Hlavní kuchařka: Taťána Kužílková

Kuchařka: Petra Jirásková

Vedoucí ŠJ: Lenka Prouzová


Kontakt

lenka.prouzova@zsck.cz

tel. 736 746 922


Jídelníček

Odhlašování

Odhlašování obědů můžete provádět nově v aplikaci WhatsApp na telefonním čísle školní jídelny

736 746 922

Alergeny

Vnitřní řád ŠJ

Nápoje

k dispozici v průběhu celého dne ( neperlivá voda, čaj, ovocný nápoj)

informace o podávaných nápojích  

Platby

Stravné se platí buď na číslo účtu: 2500486691/2010 nebo hotově v kanceláři vedoucí ŠJ,

vždy do 15. dne v měsíci.

Platby zasílejte přesně a se správným variabilním symbolem.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno Vašeho dítěte.