Zápis do MŠ


Přijaté děti pro školní rok 2022/2023

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 


ZÁPIS SE KONAL VE DNECH 3.5.-4.5.2022 OD 10:00-16:00.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

(vyplňte, prosím, obě strany žádosti, druhou stranu potvrdí pediatr Vašeho dítěte)

Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky školy. Při rozhodování bude postupovat v souladu se zveřejněnými kritérii.

Zápis do mateřské školy Větrník v Červeném Kostelci se bude konat

ve dnech 3.5. a 4.5. 2022 od 10.00 do 16.00 hod. v budově školy.

Rodiče přinesou k zápisu vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou lékařem, rodný list dítěte a doklad totožnosti k ověření trvalého pobytu dítěte.

K zápisu do MŠ v období 3. a 4. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR

("uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti.

Pro tyto cizince - uprchlíky je určen termín zápisu 21. června 2022 od 12:00-15:00 hod.

Для зарахування в МОЗ у період з 3 по 4 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців - біженців призначений термін зарахування з 21 червня 2022 року.

Kritéria pro přijetí dětí na školní rok 2022/2023

Ukončení vzdělávání z vůle rodičů

Vyplňuje se v případě, že jste se po ukončení správního řízení kladně umístili na vícero mateřských škol a zvolili jste jinou MŠ než MŠ Větrník. Vyplňte, prosím, co nejdříve, abychom mohly dát šanci těm, kteří se ve správním řízení na naší MŠ nedostali a čekají na uvolnění místa.