ZÁPIS DO MŠ

TERMÍN: 3. 5. 2021 - 13. 5. 2021

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

(vyplňte, prosím, obě strany žádosti, druhou stranu potvrdí pediatr Vašeho dítěte)

Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky školy. Při rozhodování bude postupovat v souladu se zveřejněnými kritérii.

Kritéria přijetí 2021/2022

Dle uvedených kritérií budou děti přijímány do MŠ Větrník.

Ukončení vzdělávání z vůle rodičů

Vyplňuje se v případě, že se rozhodnete po zápisech s přijetím Vašeho dítěte nakonec dítě neumístit do MŠ Větrník nebo přecházíte z MŠ Větrník do jiné MŠ

Informace o průběhu zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

Vyžadovány budou tyto dokumenty u zápisu:

  • ŽÁDOST O PŘIJETÍ dítěte k předškolnímu vzdělávání (nutno doplnit telefonní číslo a e-mail, prostřednictvím kterého Vám bude oznámeno přidělené registrační číslo, druhou stranu žádosti potvrdí razítkem praktický lékař Vašeho dítěte)
  • kopie RODNÉHO LISTU dítěte
  • DOKLAD O TRVALÉM POBYTU (váš OP nebo dítěte)

V případě dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami doložte kopii doporučení školského poradenského zařízení.

ZPŮSOBY DORUČENÍ VŠECH DOKUMENTŮ

1. do datové schránky školy  - datová schránka: e7zkp4w

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat obyčejný e-mail!!! )

3. poštou

4. osobním podáním v MŠ Větrník ve dnech 3.5. - 13.5. vždy od 10 - 12 hodin v ředitelně školy

Pokud volíte pro své dítě místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ individuální vzdělávání, je i tak nutné jej přihlásit. V takovém případě předejte Žádost o individuální vzdělávání dítěte zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Jak to bude pokračovat dál?

Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo (formou sms nebo osobně), pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých dětí. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy a na vchodových dveřích mateřské školy dne 31.5.2021

Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou, poštou nebo osobně. Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne  28.5.2021 v době od 10:00 hodin v ředitelně mateřské školy.