ZÁPIS DO MŠ

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

(vyplňte, prosím, obě strany žádosti, druhou stranu potvrdí pediatr Vašeho dítěte)

Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky školy. Při rozhodování bude postupovat v souladu se zveřejněnými kritérii.

Ukončení vzdělávání z vůle rodičů

Vyplňuje se v případě, že jste se po ukončení správního řízení kladně umístili na vícero mateřských škol a zvolili jste jinou MŠ než MŠ Větrník.  Vyplňte, prosím, co nejdříve, abychom mohly dát šanci těm, kteří se ve správním řízení na naší MŠ nedostali a čekají na uvolnění místa.