Zápis do MŠ


ZÁPIS do MŠ Větrník se bude konat ve dnech 3.5.-4.5.2022 v čase od 10:00-16:00.Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

(vyplňte, prosím, obě strany žádosti, druhou stranu potvrdí pediatr Vašeho dítěte)

Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky školy. Při rozhodování bude postupovat v souladu se zveřejněnými kritérii.

Zápis do mateřské školy Větrník v Červeném Kostelci se bude konat

ve dnech 3.5. a 4.5. 2023 od 10.00 do 16.00 hod. v kanceláři mateřské školy.

Rodiče přinesou k zápisu vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou lékařem, rodný list dítěte a doklad totožnosti k ověření trvalého pobytu dítěte.

K zápisu do MŠ v období 3. a 4. května mohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR


Kritéria pro přijetí dětí na školní rok 2023/2024


Ukončení vzdělávání z vůle rodičů

Vyplňuje se v případě, že jste se po ukončení správního řízení kladně umístili na vícero mateřských škol a zvolili jste jinou MŠ než MŠ Větrník. Vyplňte, prosím, co nejdříve, abychom mohly dát šanci těm, kteří se ve správním řízení na naší MŠ nedostali a čekají na uvolnění místa.