ZÁPIS DO MŠ

4.5.2020 až 6.5.2020 od 10:00 - 15:00 hodin

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Kritéria přijetí 2020/2021

Čestné prohlášení k očkování dítěte

Informace o průběhu zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

Zápisy k předškolnímu vzdělávání budou vzhledem k mimořádným opatřením probíhat BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ.


Vyžadovány budou tyto dokumenty u zápisu:

  • ŽÁDOST O PŘIJETÍ dítěte k předškolnímu vzdělávání (nutno doplnit telefonní číslo a e-mail, prostřednictvím kterého Vám bude oznámeno přidělené registrační číslo)
  • kopii RODNÉHO LISTU dítěte
  • kopii DOKLADU O TRVALÉM POBYTU (váš OP nebo dítěte)
  • ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ DÍTĚTE  - v této situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. V případě, že dítě nebylo očkováno dle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce na dálku kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní  nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Čestné prohlášení NEMUSÍ mít dítě, pro kterého je předškolní vzdělávání povinné.
  • kopii OČKOVACÍHO PRŮKAZU

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.
Všechny tyto dokumenty slouží výhradně k potřebám zápisu do MŠ.

Poskytnuté materiály (kopie rodného listu, kopie občanského průkazu a kopie očkovacího průkazu) budou sloužit pouze pro účely kontroly ověření platnosti údajů ve správním řízení a po ukončení správního řízení budou tyto dokumenty skartovány.

ZPŮSOBY DORUČENÍ VŠECH DOKUMENTŮ

1. do datové schránky školy  - datová schránka: e7zkp4w

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat obyčejný e-mail!!! )

3. poštou či vložením do schránky na budově MŠ

4. osobní podání (nezbytná telefonická domluva předem 773 282 227, nebo e-mailová komunikace na adrese  pavla.kubisova@zsck.cz , kde si domluvíme přesný čas schůzky)

Pokud volíte pro své dítě místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ individuální vzdělávání, je i tak nutné jej přihlásit. V takovém případě předejte Žádost o individuální vzdělávání dítěte zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.