ZÁPIS DO MŠ

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

1. Přijat/a

2. Přijat/a

4. Přijat/a

5. Přijat/a

6. Přijat/a

7. Přijat/a

8. Přijat/a

11. Přijat/a

12. Přijat/a

14. Přijat/a

15. Přijat/a

18. Přijat/a

20. Přijat/a

21. Přijat/a

22. Přijat/a

23. Přijat/a

24. Přijat/a

25. Přijat/a

26. Přijat/a

28. Přijat/a

30. Přijat/a

32. Přijat/a

33. Přijat/a

34. Přijat/a

35. Přijat/a

TERMÍN: 3. 5. 2021 - 13. 5. 2021

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

(vyplňte, prosím, obě strany žádosti, druhou stranu potvrdí pediatr Vašeho dítěte)

Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky školy. Při rozhodování bude postupovat v souladu se zveřejněnými kritérii.

Kritéria přijetí 2021/2022

Dle uvedených kritérií budou děti přijímány do MŠ Větrník.

Ukončení vzdělávání z vůle rodičů

Vyplňuje se v případě, že jste se po ukončení správního řízení kladně umístili na vícero mateřských škol a zvolili jste jinou MŠ než MŠ Větrník.  Vyplňte, prosím, co nejdříve, abychom mohly dát šanci těm, kteří se ve správním řízení na naší MŠ nedostali a čekají na uvolnění místa.

Informace o průběhu zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

Vyžadovány budou tyto dokumenty u zápisu:

  • ŽÁDOST O PŘIJETÍ dítěte k předškolnímu vzdělávání (nutno doplnit telefonní číslo a e-mail, prostřednictvím kterého Vám bude oznámeno přidělené registrační číslo, druhou stranu žádosti potvrdí razítkem praktický lékař Vašeho dítěte)
  • kopie RODNÉHO LISTU dítěte
  • DOKLAD O TRVALÉM POBYTU (váš OP nebo dítěte)

V případě dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami doložte kopii doporučení školského poradenského zařízení.

ZPŮSOBY DORUČENÍ VŠECH DOKUMENTŮ

1. do datové schránky školy  - datová schránka: e7zkp4w

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat obyčejný e-mail!!! )

3. poštou

4. osobním podáním v MŠ Větrník ve dnech 3.5. - 13.5. vždy od 10 - 12 hodin v ředitelně školy

Pokud volíte pro své dítě místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ individuální vzdělávání, je i tak nutné jej přihlásit. V takovém případě předejte Žádost o individuální vzdělávání dítěte zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Jak to bude pokračovat dál?

Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo (formou sms nebo osobně), pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých dětí. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy a na vchodových dveřích mateřské školy dne 31.5.2021

Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou, poštou nebo osobně. Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne  28.5.2021 v době od 10:00 hodin v ředitelně mateřské školy.

V případě, že jste podali přihlášku k předškolnímu vzdělávání do vícero mateřských škol a jste přijati, čeká vás volba té mateřské školy, do které chcete od počátku školního roku chodit. V tom případě poté co nejdříve oznamte řediteli školy vaší volbu.