Dokumenty MŠ

Školní řád

Provozní řád

MŠ Větrník - Žádost o přijetí na dobu určitou

Žádost o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání

Žádost o UKONČENÍ předškolní docházky

                                                                                  ŠVP PV

                                                          Směrnice o stanovení ÚPLATY

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Zápis ze schůzky rodičů ze dne 09. 09. 2019