Dokumenty MŠ

Školní řád

Provozní řád

Žádost o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání

Žádost o UKONČENÍ předškolní docházky

                                                                                  ŠVP PV

                                                          Směrnice o stanovení ÚPLATY

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

ROZPOČET NA ROK 2021