Dokumenty MŠ

Kritéria přijetí dítěte 2024/2025

Školní řád

Provozní řád

Žádost o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání

Žádost o UKONČENÍ předškolní docházky

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

 ŠVP PV

Směrnice o stanovení ÚPLATY

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

ROZPOČET NA ROK 2023