Dokumenty

Školní řád

                                                                                  ŠVP PV

                                                                         Informace o GDPR

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zápis ze schůzky rodičů ze dne 09. 09. 2019