Vzhledem k opatřením MŠMT a MZd. není možné v tuto chvíli s rodiči akce plánovat.