Mateřská škola bude uzavřena od 23.12. - 2.1. 2022


Ukončení funkce ředitelky školy Mgr. Pavly Kubišové

Vážení rodiče!

Z osobních i profesních důvodů jsem se rozhodla vzdát se funkce ředitelky mateřské školy Větrník ke dni 15.10.2021.

Od následujícího dne bude v kanceláři fungovat Mgr. Monika Vaňátová, která do doby, než bude konkursním řízením Rady města zvolen nový ředitel/ka, bude MŠ zastupovat jako statutární zástupce se všemi náležitostmi.

Velmi Vám děkuji za dvouletou spolupráci, podněty, nápady a podporu, které jste mi poskytovali a projevovali. Přeji všem dětem, aby i nadále byly ve třídách spokojené a do budoucna s úspěchem odešli do prvních tříd, kde jim začne nová etapa života.

15.10.2021 Mgr. Pavla Kubišová-ředitelka MŠ

Modernizace tříd Sovičky a Sluníček

Během hlavních prázdnin bude v uvedených třídách vyměnen starý koberec za nový. Ve třídě Sluníček bude částečně obměněn i zastaralý nábytek za nový.

Zároveň s tím bude rovněž i vymalováno, čímž se zůtulní prostředí dětem i pedagogům.

Děkuji městu Červený Kostelec za pomoc při výměně koberců, učitelkám za vyklizení a přípravu tříd pro další školní rok a nepedagogickým zaměstnancům za pomoc a úklid tříd.

PODĚKOVÁNÍ OCHOTNÝM RODIČŮM

Ze srdce moc děkuji za pomoc panu Nývltovi a panu Grosspitschovi za pomoc paní učitelce při odhazování sněhu z obecního pozemku / parkoviště u mateřské školy Větrník.

DĚKUJI. Mgr. Pavla Kubišová, ředitelka

                                 Modernizace třídy Motýlek a třídy Soviček

V době "koronavirových prázdnin" v březnu 2020 byla u třídy Motýlek dokončena modernizace v podobě malování zdí, výměny starého nábytku za nábytek nový a vytvoření několika center podporující podnětné prostředí v různých oblastech pro děti.

U třídy Soviček proběhlo malování zdí, výměna starého nábytku za nový, zútulnění prostředí a vytoření center aktivit. V budoucích letech je plánována výměna poškozeného koberce.

Děkuji všem zaměstnancům i jejich rodinným příslušníkům za pomoc!

Účast ve výtvarné přehlídce a soutěži pro předškoláky "ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ"

Paní učitelka Kristýna Menšíková ze třídy Stromeček se této soutěže s dětmi své třídy zúčastnila. Z celého Náchoska jsme byli jediní, kdo do soutěže šel. Paní učitelce tímto DĚKUJEME za nádherné práce, které získali poděkování královéhradeckého kraje. Dětem, DĚKUJEME za spolupráci s paní učitelkou a věříme, že v dalším ročníku vyhrajeme i nějaku cenu.

SEZNAM VĚCÍ K POČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

DO TŘÍDY

 • Přezůvky (pevné na noze, ne pantofle nebo crocsy)
 • Vhodné pohodlné oblečení (tepláky, triko, sukýnky, kraťasy apod.)
 • Pyžamo na spaní nebo noční košili
 • Náhradní oblečení (spodní prádlo -u malých dětí raději více, ponožky, triko, tepláky, mikina)

PRO POBYT VENKU

 • Sportovní oblečení (přizpůsobené aktuálnímu počasí)
 • Holínky a pláštěnka (pro ponechání v MŠ)
 • Vhodná pokrývka hlavy dle ročního období
 • Pevná obuv, sportovní (nejlépe takové, které lze snadno očistit)

HYGIENICKÉ POTŘEBY

 • Papírové kapesníky (1x balení složených kapesníků, 1x vytahovací kapesníčky-na každý půlrok)
 • Kartáček na zuby (předškoláci), hrneček zajišťuje MŠ
 • 1x balení igelitových sáčků u menších dětí, použitelné v případě nehody
 • 1x přebalovací podložka u nejmenších dětí, které v době po spaní mají jednorázové pleny a igelitové sáčky

PROSÍME RODIČE O PODEPSÁNÍ VŠECH VĚCÍ A OBUVI!


Z důvodu bezpečnosti není vhodné nosit do MŠ drobné, ostré ani cenné předměty. Korále, náramky ani řetízky s přívěsky do MŠ NEPATŘÍ! U dívek, které mají dlouhé vlasy je nutná gumička do vlasů na tělovýchovné chvilky a pobyty dětí venku.DENNÍ REŽIM V MŠ

Samozřejmostí je pravidelný rytmus a denní řád, který je flexibilní a umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí a aktuálním situacím. Denní program je pružný, umožňuje volný průběh činností, nenutí děti zabrané do hry, aby jí nechaly a přešly k jiné činnosti. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený. Respektujeme individualitu dítěte, jeho potřeby, zajišťujeme dostatek pohybu ve třídách a dostatečný a smysluplný čas na zahradě a venku.

06:00 - 06:30 Otevření MŠ, děti se scházejí v určené třídě

                        Program : spontánní hry, spontánní pohybové aktivity, vzdělávací nabídka, pitný režim

06:30 - 09:15/30 Děti se scházejí ve svých třídách, zahájení vzdělávací nabídky

                        Program: Výběr stanovišť, spontánní hry a činnosti, řízené zdravotně preventivní

                        aktivity a hry, didakticky zaměřené činnosti, pitný režim / hygiena, příprava na dopolední

                        svačinu, svačina (délka stolování je u jednotlivých dětí individuální), dokončení činností a

                        aktivit, práce ve vzdělávacích koutcích, hodnocení a reflexe, příprava na pobyt venku

09:15/30 - 11:15/30   Obvyklý čas pro pobyt venku

                        Program: pohybové aktivity, hry v přírodním terénu, na zahradě, vycházky do okolí MŠ

                        s přihlédnutím ke vhodným povětrnostním podmínkám

11:15/30 - 14:00    Hygiena, příprava na oběd, odpolední odpočinek dětí, odpolední svačina

                        Program: oběd (délka je u jednotlivých dětí individuální), dentální hygiena u předškoláků,

                        příprava na odpočinek, četba knihy před spaním, poslech pohádky či relaxační hudby,

                        odpočinek na lehátku dle individuálních potřeb dětí, spánek, klidové činnosti, možné

                        předškolní individuální činnosti, úklid lůžkovin, příprava na odpolední svačinu, svačina

                        (délka stolování je u jednotlivých dětí individuální)

14:00 - 16:00   Odpolední hry a vzdělávání, děti se scházejí v určené třídě, odcházení domů

                        Program: spontánní aktivity dětí, pitný režim, možnost pokračovat v nedokončených

                        činnostech z dopoledních aktivit, individuální práce, hry a činnosti, zájmové 

                        činnosti, rozloučení a odcházení domů

16:00               Uzamčení celé MŠ
PROVOZNÍ DOBA MŠ

6:00 - 16:00 HODIN

Děti se schází ráno od:    6:00 - 8:00 hod. (na vchodových dveří bude uvedeno, ve které třídě se děti scházejí), PŘEDŠKOLÁCI PŘÍCHOD DO 7:30 HODIN!!!

Vyzvedávání dětí:            11:30u nejmenších, 11:45 u ostatních - 12:00 hod. (po obědě)

                                         14:00 - 16:00 hod. (odpoledne po svačině až do uzamčení MŠ)

V případě potřeby předání dítěte v jiném čase se domluvte s paní učitelkou ve třídě, či telefonicky!

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Ze stravování rodiče dítě odhlašují den předem do 9:00 hodin.

Zároveň tímto odhlášením rodiče dítě omlouvají i z docházky do MŠ.

Je zapotřebí vždy uvést přesné datum, od kdy do kdy bude dítě omlouváte.

Omlouvat dítě je možné:

 • osobně
 • telefonicky: 736 746 922 , 723 108 959, 773 282 227, telefonní čísla do tříd - viz. Kontakt
 • e-mailem: lenka.prouzova@zsck.cz