Rodičovské schůzky budou probíhat na třídách vždy od 16:00:
Motýlek 13.9. 
Sovičky 14.9.
Sluníčko 15.9.
Ve třídě Medvídek již schůzka proběhla 6.9.


Adaptační týden bude probíhat ve dnech 29.-31.8.2022, od 8:30-10:00 ve třídě, do které je dítě přiřazeno. Seznamy dětí budou vyvěšeny na vstupních dveřích.


Vážení rodiče,

na základě navyšování cen  a v souladu se schválením Rady města Červený Kostelec bude pro školní rok 2022/2023 navýšena úplata za předškolní vzdělávávní dítěte na 600,- Kč  měsíčně.

Vážení rodiče, o prázdninách bude provoz zajištěn ve třídách Sluníčko a Sovičky. Z důvodu počtu přihlášených dětí, budou ve třídě Sluníčko děti ze třídy Medvídek a ve třídě Sovičky děti ze třídy Motýlek. Děkujeme za pochopení, případné změny budou vyvěšeny na dveřích jednotlivých tříd.

Za kolektiv MŠ Vám přeji příjemnou dovolenou! Kristýna Menšíková, ředitelka MŠ


Vážení rodiče,

dne 14.4. 2022 jsem byla radou města Červený Kostelce jmenována ředitelkou Mateřské školy, Červený Kostelec, Větrník 999, okres Náchod. Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za dosavadní spolupráci s naší MŠ a věřím, že v ní budeme společně i nadále pokračovat.  V případě jakýchkoliv dotazů se na mě neváhejte obrátit.

Kristýna Menšíková, ředitelka MŠ


Aktuální akce konané v MŠ jsou k nahlédnutí v sekci (menu) Plánované akce

TŘÍDNÍ FOCENÍ

Focení jednotlivých tříd bude 20.5.2022 od 8:00 hod. V případě vhodného počasí se děti budou fotit venku.

ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO

S účinností od 1.5.2022 dojde k navýšení stravného o 3,-Kč na den.

Děti 2-6 let

celodenní stravné 40,-Kč ( ranní svačina 8,-Kč, oběd 20,-Kč, odpolední svačina 8,-Kč, pitný režim 4,-Kč)

Děti od 7 let

celodenní stravné 44,-Kč ( ranní svačina 9,-Kč, oběd 22,-Kč, odpolední svačina 9,-Kč, pitný režim 4,-Kč)


LETNÍ PRÁZDNINY 2022

V období letních prázdnin bude MŠ uzavřena od 11.7. do 5.8.2022.

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 SE KONÁ VE DNECH 3.5.-4.5.2022 OD 10:00-16:00.

Rodiče přinesou k zápisu vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou lékařem, rodný list dítěte a doklad totožnosti k ověření trvalého pobytu dítěte.

K zápisu do MŠ v období 3. a 4. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR

("uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti.

 Pro tyto cizince - uprchlíky je určen termín zápisu 13. června 2022 od 10:00-15:00 hod.

Для зарахування в МОЗ у період з 3 по 4 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців - біженців призначений термін зарахування з 13 червня 2022 року.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zveme Vás do mateřské školy Větrník, kde se můžete podívat, pohrát s dětmi a dozvědět se vše, co Vás o nás zajímá. Těšíme se na Vás dne 20.4.2022 v čase 9:30-11:30 a 14:00-15:00 hod.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

15. -18.4. 2022

14.4.2022 ČTVRTEK - provoz nepřerušen


REŽIM DNE PRO DĚTI 5-7LETÉ

6,00 -7,30

Scházení dětí, spontánní hry a zájmové činnosti dle vlastního výběru dětí, či tematické nabídky u stolečků v centrech aktivit

7,30-8,30

Výchovně vzdělávací a nabídkové činnosti (individuální, skupinové, kooperativní, frontální, projektové aktivity)

8.30-8,45

Hygiena, ranní svačina

8,45-9,15 

Individuální, skupinové, kooperativní, frontální, projektové aktivity

9,15-9,30

Příprava na pobyt venku

9,30-11,30

Pobyt venku

11,30-12,00

Hygiena, příprava na oběd, oběd, hygiena-čištění zubů

12,00-13,45

Příprava na odpočinek, odpočinek, průběžné vstávání

13,45-14,15

Hygiena, odpolední svačina

14,15-16,00

Volná hra, nebo nabídková činnost do příchodu rodičů


REŽIM DNE PRO DĚTI 4-5 LETÉ

6,00 -8,30

Scházení dětí, spontánní hry a zájmové činnosti dle vlastního výběru dětí, či tematické nabídky u stolečků v centrech aktivit

Výchovně vzdělávací a nabídkové činnosti, pohybové aktivity

8,30-8,-45

Hygiena, ranní svačina

8,45-9,15 I

Výchovně vzdělávací a nabídkové činnosti (individuální, skupinové, kooperativní, frontální, projektové aktivity)

9,15-9,30

Příprava na pobyt venku

9,30-11,30

Pobyt venku

11,30-12,00

Hygiena, příprava na oběd, oběd, hygiena-čištění zubů

12,00-13,45

Příprava na odpočinek, odpočinek, průběžné vstávání

13,45-14,15

Hygiena, odpolední svačina

14,15-16,00

Volná hra, nebo nabídková činnost do příchodu rodičů


REŽIM DNE PRO DĚTI 2-4 LETÉ

6,00 - 8,15

Scházení dětí, spontánní hry a zájmové činnosti dle vlastního výběru dětí, tematické nabídky u stolečků v centrech aktivit.

Výchovně vzdělávací a nabídkové činnosti, pohybové aktivity.......

8,15 - 8,-30

Hygiena, ranní svačina

8,30 - 9,00

Výchovně vzdělávací a nabídkové činnosti (individuální, skupinové, kooperativní, frontální, projektové aktivity)

9,00 - 9,15

Příprava na pobyt venku

9,15 - 11,15

Pobyt venku

11,15 - 11,45

Hygiena, příprava na oběd, oběd, hygiena

11,45 - 13,45

Příprava na odpočinek, odpočinek, průběžné vstávání

13,45 - 14,15

Hygiena, odpolední svačina

14,15 - 16,00

Volná hra, nebo nabídková činnost do příchodu rodičů

Po celý den je zajištěn pitný režim.

Režimové požadavky

Režim dne je stanoven tak, aby vyhovoval vývojovým požadavkům předškolních dětí a zároveň individuálním potřebám každého jedince. Učitelky na tyto potřeby pružně reagují, nabízí dětem vzdělávání odpovídající jejich potřebám, schopnostem a zájmům. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí a individualitu jednotlivých dětí. Pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Cílem pro nás je smysluplné učení a samostatné myšlení dětí. Časově nepravidelné činnosti se střídají se zřetelem k potřebám dětí a jejich zájmům se současným plněním vzdělávacích cílů. U časově pravidelných činností (stravování, pobyt venku), učitelky zodpovídají za dodržování stanovených časů. Pobyt venku a jeho délka může být omezena v závislosti na počasí (silný prudký déšť, mlha, inverze, silný vítr, mráz pod -10°C, v letních měsících za plného slunečného záření.

Rodiče jsou vítanými partnery, kteří se aktivně podílejí na chodu školy. Pečujeme o osobní růst a profesní rozvoj našich učitelek. Je dbáno na vlastní hodnocení dítěte, tzv. sebehodnocení.

Platnost od 1.2.2022 Zpracovala ředitelka mateřské školy

Modernizace tříd Sovičky a Sluníček

Během hlavních prázdnin bude v uvedených třídách vyměnen starý koberec za nový. Ve třídě Sluníček bude částečně obměněn i zastaralý nábytek za nový.

Zároveň s tím bude rovněž i vymalováno, čímž se zůtulní prostředí dětem i pedagogům.

Děkuji městu Červený Kostelec za pomoc při výměně koberců, učitelkám za vyklizení a přípravu tříd pro další školní rok a nepedagogickým zaměstnancům za pomoc a úklid tříd.

                                 Modernizace třídy Motýlek a třídy Soviček

V době "koronavirových prázdnin" v březnu 2020 byla u třídy Motýlek dokončena modernizace v podobě malování zdí, výměny starého nábytku za nábytek nový a vytvoření několika center podporující podnětné prostředí v různých oblastech pro děti.

U třídy Soviček proběhlo malování zdí, výměna starého nábytku za nový, zútulnění prostředí a vytoření center aktivit. V budoucích letech je plánována výměna poškozeného koberce.

Děkuji všem zaměstnancům i jejich rodinným příslušníkům za pomoc!

SEZNAM VĚCÍ K POČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

DO TŘÍDY

 • Přezůvky (pevné na noze, ne pantofle )
 • Vhodné pohodlné oblečení (tepláky, triko, sukýnky, kraťasy apod.)
 • Pyžamo na spaní nebo noční košili
 • Náhradní oblečení (spodní prádlo -u malých dětí raději více, ponožky, triko, tepláky, mikina)

PRO POBYT VENKU

 • Sportovní oblečení (přizpůsobené aktuálnímu počasí)
 • Holínky a pláštěnka (pro ponechání v MŠ)
 • Vhodná pokrývka hlavy dle ročního období
 • Pevná obuv, sportovní (nejlépe takové, které lze snadno očistit)

HYGIENICKÉ POTŘEBY

 • Papírové kapesníky (1x balení složených kapesníků, 1x vytahovací kapesníčky-na každý půlrok)
 • Kartáček na zuby (předškoláci), hrneček zajišťuje MŠ
 • 1x balení igelitových sáčků u menších dětí, použitelné v případě nehody
 • 1x přebalovací podložka u nejmenších dětí, které v době po spaní mají jednorázové pleny a igelitové sáčky

PROSÍME RODIČE O PODEPSÁNÍ VŠECH VĚCÍ A OBUVI!


Z důvodu bezpečnosti není vhodné nosit do MŠ drobné, ostré ani cenné předměty. Korále, náramky ani řetízky s přívěsky do MŠ NEPATŘÍ! U dívek, které mají dlouhé vlasy je nutná gumička do vlasů na tělovýchovné chvilky a pobyty dětí venku.PROVOZNÍ DOBA MŠ

6:00 - 16:00 HODIN

Děti se schází ráno od:    6:00 - 8:00 hod. (na vchodových dveří bude uvedeno, ve které třídě se děti scházejí), PŘEDŠKOLÁCI PŘÍCHOD DO 7:30 HODIN!!!

Vyzvedávání dětí:            11:30u nejmenších, 11:45 u ostatních - 12:00 hod. (po obědě)

                                         14:00 - 16:00 hod. (odpoledne po svačině až do uzamčení MŠ)

V případě potřeby předání dítěte v jiném čase se domluvte s paní učitelkou ve třídě, či telefonicky!

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Ze stravování rodiče dítě odhlašují den předem do 9:00 hodin.

Omlouvat dítě je možné:

osobně

telefonicky: 736/ 746 922 - vedoucí ŠJ, 

e-mailem: lenka.prouzova@zsck.cz            

ředitelka MŠ :  773/ 282 227 


telefonní čísla do tříd:

Sluníčko: 773 282 225

Sovičky: 773 282 226

Medvídek: 773 282 224

Motýlek: 773 282 223