Aktuální akce konané v MŠ jsou k nahlédnutí v sekci (menu) Plánované akce

TŘÍDNÍ FOCENÍ

Focení jednotlivých tříd bude 20.5.2022 od 8:00 hod. V případě vhodného počasí se děti budou fotit venku.

ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO

S účinností od 1.5.2022 dojde k navýšení stravného o 3,-Kč na den.

Děti 2-6 let

celodenní stravné 40,-Kč ( ranní svačina 8,-Kč, oběd 20,-Kč, odpolední svačina 8,-Kč, pitný režim 4,-Kč)

Děti od 7 let

celodenní stravné 44,-Kč ( ranní svačina 9,-Kč, oběd 22,-Kč, odpolední svačina 9,-Kč, pitný režim 4,-Kč)


LETNÍ PRÁZDNINY 2022

V období letních prázdnin bude MŠ uzavřena od 11.7. do 5.8.2022.

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 SE KONÁ VE DNECH 3.5.-4.5.2022 OD 10:00-16:00.

Rodiče přinesou k zápisu vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou lékařem, rodný list dítěte a doklad totožnosti k ověření trvalého pobytu dítěte.

K zápisu do MŠ v období 3. a 4. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR

("uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti.

 Pro tyto cizince - uprchlíky je určen termín zápisu 13. června 2022 od 10:00-15:00 hod.

Для зарахування в МОЗ у період з 3 по 4 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців - біженців призначений термін зарахування з 13 червня 2022 року.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zveme Vás do mateřské školy Větrník, kde se můžete podívat, pohrát s dětmi a dozvědět se vše, co Vás o nás zajímá. Těšíme se na Vás dne 20.4.2022 v čase 9:30-11:30 a 14:00-15:00 hod.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

15. -18.4. 2022

14.4.2022 ČTVRTEK - provoz nepřerušen


REŽIM DNE PRO DĚTI 5-7LETÉ

6,00 -7,30

Scházení dětí, spontánní hry a zájmové činnosti dle vlastního výběru dětí, či tematické nabídky u stolečků v centrech aktivit

7,30-8,30

Výchovně vzdělávací a nabídkové činnosti (individuální, skupinové, kooperativní, frontální, projektové aktivity)

8.30-8,45

Hygiena, ranní svačina

8,45-9,15 

Individuální, skupinové, kooperativní, frontální, projektové aktivity

9,15-9,30

Příprava na pobyt venku

9,30-11,30

Pobyt venku

11,30-12,00

Hygiena, příprava na oběd, oběd, hygiena-čištění zubů

12,00-13,45

Příprava na odpočinek, odpočinek, průběžné vstávání

13,45-14,15

Hygiena, odpolední svačina

14,15-16,00

Volná hra, nebo nabídková činnost do příchodu rodičů


REŽIM DNE PRO DĚTI 4-5 LETÉ

6,00 -8,30

Scházení dětí, spontánní hry a zájmové činnosti dle vlastního výběru dětí, či tematické nabídky u stolečků v centrech aktivit

Výchovně vzdělávací a nabídkové činnosti, pohybové aktivity

8,30-8,-45

Hygiena, ranní svačina

8,45-9,15 I

Výchovně vzdělávací a nabídkové činnosti (individuální, skupinové, kooperativní, frontální, projektové aktivity)

9,15-9,30

Příprava na pobyt venku

9,30-11,30

Pobyt venku

11,30-12,00

Hygiena, příprava na oběd, oběd, hygiena-čištění zubů

12,00-13,45

Příprava na odpočinek, odpočinek, průběžné vstávání

13,45-14,15

Hygiena, odpolední svačina

14,15-16,00

Volná hra, nebo nabídková činnost do příchodu rodičů


REŽIM DNE PRO DĚTI 2-4 LETÉ

6,00 - 8,15

Scházení dětí, spontánní hry a zájmové činnosti dle vlastního výběru dětí, tematické nabídky u stolečků v centrech aktivit.

Výchovně vzdělávací a nabídkové činnosti, pohybové aktivity.......

8,15 - 8,-30

Hygiena, ranní svačina

8,30 - 9,00

Výchovně vzdělávací a nabídkové činnosti (individuální, skupinové, kooperativní, frontální, projektové aktivity)

9,00 - 9,15

Příprava na pobyt venku

9,15 - 11,15

Pobyt venku

11,15 - 11,45

Hygiena, příprava na oběd, oběd, hygiena

11,45 - 13,45

Příprava na odpočinek, odpočinek, průběžné vstávání

13,45 - 14,15

Hygiena, odpolední svačina

14,15 - 16,00

Volná hra, nebo nabídková činnost do příchodu rodičů

Po celý den je zajištěn pitný režim.

Režimové požadavky

Režim dne je stanoven tak, aby vyhovoval vývojovým požadavkům předškolních dětí a zároveň individuálním potřebám každého jedince. Učitelky na tyto potřeby pružně reagují, nabízí dětem vzdělávání odpovídající jejich potřebám, schopnostem a zájmům. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí a individualitu jednotlivých dětí. Pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Cílem pro nás je smysluplné učení a samostatné myšlení dětí. Časově nepravidelné činnosti se střídají se zřetelem k potřebám dětí a jejich zájmům se současným plněním vzdělávacích cílů. U časově pravidelných činností (stravování, pobyt venku), učitelky zodpovídají za dodržování stanovených časů. Pobyt venku a jeho délka může být omezena v závislosti na počasí (silný prudký déšť, mlha, inverze, silný vítr, mráz pod -10°C, v letních měsících za plného slunečného záření.

Rodiče jsou vítanými partnery, kteří se aktivně podílejí na chodu školy. Pečujeme o osobní růst a profesní rozvoj našich učitelek. Je dbáno na vlastní hodnocení dítěte, tzv. sebehodnocení.

Platnost od 1.2.2022 Zpracovala ředitelka mateřské školy

Modernizace tříd Sovičky a Sluníček

Během hlavních prázdnin bude v uvedených třídách vyměnen starý koberec za nový. Ve třídě Sluníček bude částečně obměněn i zastaralý nábytek za nový.

Zároveň s tím bude rovněž i vymalováno, čímž se zůtulní prostředí dětem i pedagogům.

Děkuji městu Červený Kostelec za pomoc při výměně koberců, učitelkám za vyklizení a přípravu tříd pro další školní rok a nepedagogickým zaměstnancům za pomoc a úklid tříd.

                                 Modernizace třídy Motýlek a třídy Soviček

V době "koronavirových prázdnin" v březnu 2020 byla u třídy Motýlek dokončena modernizace v podobě malování zdí, výměny starého nábytku za nábytek nový a vytvoření několika center podporující podnětné prostředí v různých oblastech pro děti.

U třídy Soviček proběhlo malování zdí, výměna starého nábytku za nový, zútulnění prostředí a vytoření center aktivit. V budoucích letech je plánována výměna poškozeného koberce.

Děkuji všem zaměstnancům i jejich rodinným příslušníkům za pomoc!

SEZNAM VĚCÍ K POČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

DO TŘÍDY

 • Přezůvky (pevné na noze, ne pantofle )
 • Vhodné pohodlné oblečení (tepláky, triko, sukýnky, kraťasy apod.)
 • Pyžamo na spaní nebo noční košili
 • Náhradní oblečení (spodní prádlo -u malých dětí raději více, ponožky, triko, tepláky, mikina)

PRO POBYT VENKU

 • Sportovní oblečení (přizpůsobené aktuálnímu počasí)
 • Holínky a pláštěnka (pro ponechání v MŠ)
 • Vhodná pokrývka hlavy dle ročního období
 • Pevná obuv, sportovní (nejlépe takové, které lze snadno očistit)

HYGIENICKÉ POTŘEBY

 • Papírové kapesníky (1x balení složených kapesníků, 1x vytahovací kapesníčky-na každý půlrok)
 • Kartáček na zuby (předškoláci), hrneček zajišťuje MŠ
 • 1x balení igelitových sáčků u menších dětí, použitelné v případě nehody
 • 1x přebalovací podložka u nejmenších dětí, které v době po spaní mají jednorázové pleny a igelitové sáčky

PROSÍME RODIČE O PODEPSÁNÍ VŠECH VĚCÍ A OBUVI!


Z důvodu bezpečnosti není vhodné nosit do MŠ drobné, ostré ani cenné předměty. Korále, náramky ani řetízky s přívěsky do MŠ NEPATŘÍ! U dívek, které mají dlouhé vlasy je nutná gumička do vlasů na tělovýchovné chvilky a pobyty dětí venku.PROVOZNÍ DOBA MŠ

6:00 - 16:00 HODIN

Děti se schází ráno od:    6:00 - 8:00 hod. (na vchodových dveří bude uvedeno, ve které třídě se děti scházejí), PŘEDŠKOLÁCI PŘÍCHOD DO 7:30 HODIN!!!

Vyzvedávání dětí:            11:30u nejmenších, 11:45 u ostatních - 12:00 hod. (po obědě)

                                         14:00 - 16:00 hod. (odpoledne po svačině až do uzamčení MŠ)

V případě potřeby předání dítěte v jiném čase se domluvte s paní učitelkou ve třídě, či telefonicky!

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Ze stravování rodiče dítě odhlašují den předem do 9:00 hodin.

Omlouvat dítě je možné:

osobně

telefonicky: 736/ 746 922 - vedoucí ŠJ, 

e-mailem: lenka.prouzova@zsck.cz            

ředitelka MŠ :  773/ 282 227 


telefonní čísla do tříd:

Sluníčko: 773 282 225

Sovičky: 773 282 226

Medvídek: 773 282 224

Motýlek: 773 282 223