Dokumenty

Zveřejnění přijatých dětí

Školní řád

                                                                                  ŠVP PV


                                                         ŽÁDOST K PŘIJETÍ DO MŠ 2019

                                                                         Informace o GDPRKritéria pro přijetí dětí 2019